TAOS MUSIC

åtar sig produktion av ljudböcker från ax till limpa.

Ed Epstein
Krister Henriksson läser under en
mobil inspelning av "Herrgården"
i Ystad.

Inläsning av författaren, eller kända skådespelare, ljudpålägg, postproduktion, samarbete med förlag och distributionskanaler, etc.

Exempel på ett ljudboksprojekt är "Herrgården" av Anna-Karin Palm, Krister Henriksson läser, inspelningarna gjordes i Ystad.

Lyssna på ett kort utdrag ur boken!

Ytterligare exempel på inspelade ljudböcker:

Ed Epstein

Ovanstående projekt är producerade av Nordqvist Productions AB för Bonnier Audio. Ljudböckerna är inspelade av Taos Music på mobilt system: Apple PowerBook G4, Dididesign interface (mBox eller Digi 001), Nuemann U87 mikrofon.

Taos Music har även en egen inspelnings-
studio för tal och voice-over produktioner, också Mac-baserad (dual 2.5 G5/Pro Tools), med allt som behövs för att kunna leverera mycket hög kvalitet till ett attraktivt pris.

Ed Epstein, mannen bakom Taos Music, vill också nämna sitt musicerande, som är en stor del av hans liv. Han är saxofonist och kompositör. Som musiker har han en hel del idéer om hur man kan berika ljudboksgenren med små, diskreta musikaliska medel.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)